Verzenden & retourneren

Herroepen c.q. terug sturen van een bestelling.

1. Indien de overeenkomst tussen De Tuinsmurf en de wederpartij een overeenkomst zoals bedoeld in afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na levering van de gekochte goederen te ontbinden. Daartoe dient de wederpartij een email-bericht naar [email protected] te zenden, waarbij de wederpartij aangeeft de overeenkomst te herroepen.

2. De wederpartij verplicht zich om gedurende de veertien dagen waarbinnen herroeping mogelijk is, zorgvuldig met het gekochte om te gaan. In geval van herroeping dient de wederpartij het product in originele verpakking en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat retour te zenden aan De Tuinsmurf.

3. De verzendkosten alsmede de kosten voor de retourzending zijn voor de wederpartij.

4. Bij retournering bestaat geen recht op teruggave van het aankoopbedrag, doch kan voor eenzelfde bedrag andere goederen afgenomen worden. Eventuele verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de wederpartij.

5. Herroeping is niet mogelijk voor producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

b.v. Speciale bestellingen.