Rooktablet tegen schimmelinfectie

€10,00
* Stukprijs: €10,00 /

Voor het behandelen van schimmelinfecties in hobby ruimten.
Een blokje is voldoende voor 25 kubieke meter.
Voor het behandelen van schimmelinfecties o.a. aspergillis. 
Actieve ingrediënt: Foromyceen 31%. Inactieve ingrediënten 69%.


Lees voor gebruik zorgvuldig de waarschuwingen, veiligheidsaanbevelingen
en gebruiksaanwijzing.

 

Extra productinformatie

Waarschuwingen:
• Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
• Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie.
Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:
Wanneer de tablet tot roken wordt gebracht komt er foromyceen
damp vrij, dat de ruimte vult. Neem hiervoor de volgende
veiligheidsmaatregelingen in acht:
• Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.
• Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.
• Vermijdt contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.
• Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat hem de verpakking en bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de
juiste manier behandelen.
• Inhoud niet hergebruiken.
Gebruiksaanwijzing:
Voorbereiding:
• Sluit de ruimte  zodanig af dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen.
• De temperatuur van de ruimte dient minimaal 15ºC te zijn.
Gebruik:
• Plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een aardewerk schotel.
• Steek de hoeveelheid tablet aan met een lucifer, zorg dat de totale hoeveelheid tablet goed brand.
• Doof vervolgens de vlam met behulp van een schoon blik, met een 10 mm gat.Het beste is een een aardewerk bloempot met een gat waarna de rokende de tablet de werkzame stof afgeeft.
• Verlaat hierna direct de ruimte en laat de werkzame stof 4 tot 6 uur inwerken.
• Zorg na deze behandeling voor een goede ventilatie van de ruimte.
Aansprakelijkheid:
Daar de fabrikant en degene verantwoordelijke voor het in de handel
brengen geen controle op het gebruik van dit product kunnen uitoefenen,
aanvaarden zij geen aansprakelijkheid ontstaan door onkundig
gebruik, onvoorzichtigheid en schade direct of indirect uit de toepassing
voortspruitende.
Droog en buiten bereik van direct zonlicht bewaren.

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen